Odpady budowlane i rozbiórkowe mimo zróżnicowania pod względem składu morfologicznego, zawierają znaczne ilości materiałów, które można odzyskać. Każdego roku w Polsce wytwarzanych jest ok. 4mln ton odpadów budowlanych, a ich odzysk szacuje się na poziomie 15-30%. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej dla Polski, do 2020r. aż 70% tych odpadów ma być poddanych recyklingowi. Wychodząc naprzeciw tym wymogom nasza firma prowadzi kompleksową obsługę w zakresie odbioru, przetwarzania, odzysku oraz zagospodarowania wyżej wymienionych odpadów. Wieloletnie doświadczenie, nowoczesne rozwiązania oraz profesjonalny park maszyn, czyni naszą firmę liderem na lokalnym rynku. Doskonała lokalizacja w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych pozwala nam na obsługę zleceń na terenie całego śląska.
Odbieramy i transportujemy większość rodzajów odpadów budowlanych, między innymi kody:
170101- Odpady betonu oraz gruz betonowy
170102- Gruz ceglany
170103- Odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
170107- Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
170180- Usunięte tynki, tapety, okleiny
170380- Odpadowa papa
170504- Gleba i ziemia
170506- Urobek z pogłębiania
170508- Tłuczeń torowy
170604- Materiały izolacyjne
170802- Materiały konstrukcyjne zawierające gips
170904- Zmieszane odpady z budowy
… inne
(w przypadku innych odpadów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy)


Nasza firma świadczy usługi odbioru i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych od 2001 roku. Ogromne doświadczenie oraz renoma naszej firmy na śląskim rynku poświadczone są licznymi nagrodami oraz referencjami i podziękowaniami otrzymanymi od naszych kontrahentów. Zapewniamy kompleksową obsługę oczyszczalni w zakresie powstających w nich odpadów. Odzyskujemy między innymi osady ściekowe, skratki, zawartość piaskowników, osady z klarowania wody, odpady ze studzienek kanalizacyjnych. Proces odzysku prowadzany jest zarówno w instalacjach jak i poza instalacjami. Kierując się aspektami ekologicznymi współpracujemy z właścicielami nieruchomości rolnych w celu aplikacji komunalnych osadów ściekowych do gleby.

Posiadamy specjalistyczny i nowoczesny sprzęt do aplikacji osadu, oraz możemy poszczycić się wieloletnią owocną współpracą z Akademią Rolniczą oraz akredytowanymi laboratoriami.


Zaświadczenie o świadczeniu usług

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu współczesnego rynku, nasza firma rozszerzyła swoją działalność o świadczenie kompleksowych usług w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi. W ramach wykonywanej przez nas usługi proponujemy odbiór i zagospodarowanie powstających odpadów, jak również pomoc w zakresie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z gospodarowaniem odpadami, usługi czyszczenia placów, usługi związane z pielęgnacją i zagospodarowaniem terenów zielonych.
Wysoką jakość wykonywanych usług gwarantuje doświadczona kadra pracowników posiadających wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w tym zakresie. Dążymy do wysokiego odzysku odbieranych odpadów, poprzez wysortowanie jak największej ilości różnych frakcji nadających się do recyklingu, następnie przekazanie pozostałości do odzysku termicznego. Nasza firma działając zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju skupia się na efekcie ekologicznym prowadzonych działań, co zapewnia wysoką jakość oferowanych usług.